Zemplínska šírava

Zemplínska šírava

Slovenské more

vodná nádrž v Košickom kraji 

Čo je Zemplínska širava

Pár faktov o šírave

island (1)

Poloha a rozloha

Zemplinska širava je situovaná vo východnej časti Slovenska, v Košickom kraji, konkrétne v okrese Michalovce. Rozprestiera sa v tzv. Síravskej prepadline, ktorá je zo severu ohraničená Vihorlatskými vrchmi a na východ, juh a západ je otvorená do rozsiahlej Východoslovenskej pahorkatiny. Dosahuje nadmorskú výšku 116 metrov nad morom (m n. m.) a zaberá plochu 3 300 hektárov (ha).

waterfall (2)

Vznik

Vodné dielo Zemplinska šírava patri do povodia Čiernej vody. Povodne išlo o 41 km dlhý vodný tok s plochou povodia 763 km2. Vejárovitý tvar povodia i spádové pomery boli v minulosti pričinou často sa opakujúcich záplav. Upravou odtokových pomerov, ktorých súčastou bolo aj vybudovanie vodnej nádrže Zemplinska šírava, sa zamedzilo záplavám v celom povodi. 

trees

Klima

Stredné a južné, nižšie položené časti Zemplinskej širavy patria do teplej klimatickej oblasti T7 s počtom letných dní (s teplotou vzduchu 25 °C s chladnou zimou (teplota v januári dosahuje -3 až- °C), pričom snehová pokrývka tu má priemernú hrúbku 25 až 50 cm a sneh pretrváva v priemere 100 až 120 dní. 

river

19. storočie

Na historických mapách z 19. storočia bola táto oblasť označená ako ,,Blata" (neskor sa jej zvyklo hovoriť ,,podvihorlatské blatá", odborne išlo Podvihorlatskú priekopovú prepadlinu). Chotárny názov,,Blata", resp. podobný výraz sa na mapách z rokov 1863 - 1864 vyskytuje v katastroch Vinného, Kaluže, Klokočova, Kusína, Hnojného, Lúčok a Malých i Veľkých Zalužíc (dnes sú to miestne časti obce Zalužice).

Čo je Zemplínska širava

Pár zaujímavosti o zemplínskej šírave

Vedeli ste že ?

  • V roku 1939 tu bolo situované nemecké vojenské poľné letisko?
 
  • Zemplínska šírava a celý Dolný Zemlín je „Krajom  RYTIERA a MALIARA“ ?

Kraj rytiera a maliara

Rytier Albert z Michaloviec (alebo aj Albert Užský či Albert Viniansky). V stredoveku najvýznamnejšia osobnosť Michaloviec ale aj celého Zemplína. Do histórie sa zapísal ako najvyšší predstaviteľ johanitského rádu v Uhorsku, dalmátsko-chorvátsky bán a protihusitský bojovník. Slávu získal najmä na bojovom poli a preto si oprávnene zaslúži pomenovanie michalovský či zemplínsky prvý rytier.

Maliar Jozef Teodor Mousson sa preslávil maľovaním zemplínskych motívov, zemplínskych dedín a trhov. Patrí mu prívlastok „maliar zemplínskeho slnka a ľudu“.

Informácie

Najnovšie články

hektárov rozlohy
0
Vznik zemplínskej šíravy
0
prvých návštevníkov (1966)
0
maximálna hĺbka
0